onsdag 21 februari 2024

VILLKOR FÖR E-POSTADRESS PÅ SVERIGE.NU

 1. Domänen Sverige.nu ägs av FL-NET AB.
 2. E-postadresser med ändelsen @sverige.nu kan användas utan kostnad till privatpersoner, organisationer, företag eller liknande.
 3. Alla medlemmar får med jämna mellanrum nyhetsbrevet "Sverige.nu".
 4. Alla e-postadresser stannar hos oss och lämnas aldrig i någon form vidare till tredje person.
 5. E-postkontot är 1 mb. Mer utrymme kan köpas till på www.sverige.nu/10mb.html
 6. Ingen ersättning ges för ev. problem eller skador som uppkommer vid användandet av Sverige.nu.
 7. E-postadressen kan raderas om…
  …den missbrukas genom t.ex. spamming, trakasserier eller liknande.
  …den används till olaglig försäljning av t.ex. piratprogram, alkohol eller liknande.
  …den används till något annat som kan vara olagligt.
  …den säljs vidare.
  …bokas upp för framtida bruk.
  …bokas och inte används.
  …oriktiga uppgifter lämnas vid registrering.
  …den inte används på 6 månader
 8. Kontakt: support2@sverige.nu 
 9. Vi följer GDPR och har full transparens. Alla uppgifter vi har om dig kan ses när du loggat in. Vill du bli glömd skickar du e-post från din Sverige.nu till support2@sverige.nu 

  © 2018-19 FL-Net AB. All rights reserved.

 

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS