måndag 25 oktober 2021

Lifestyle

24/9 11:00

Mall ska underlätta lex Sarah-utredningar

Efter önskemål från kommuner har SKR tagit fram en mall att använda när det ska göras utredningar enligt lex Sarah.

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS