torsdag 28 oktober 2021

Lifestyle

22/9 07:00

"Digitala lösningar kan ge fler tillgång till cancerrehabilitering"

"Kombinerade former av rehabilitering där de fysiska mötena blandas med digitala aktiviteter behöver utvecklas, anser debattörer från Cancerrehabfondens vetenskapliga råd."

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS