onsdag 20 oktober 2021

Lifestyle

18/9 20:00

Kommuner måste göra om upphandling av tolkar

Sex sörmländska kommuner samt Region Sörmland måste göra om en upphandling av tolktjänster. Orsak: brott mot proportionalitetsprincipen i lagen om offentlig upphandling.

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS