måndag 1 mars 2021

Kalmar

15/1 20:40

Inga bekräftade fall av fågelinfluensa i Kalmar län

"Flera fall av fågelinfluensa har upptäckts hos både vilda och tama fåglar i Europa och även på en fjäderfäanläggning i Skåne. Ännu har inga fall upptäckts Kalmar län men allmänheten uppmanas att rapportera in fynd av döda fåglar. Jordbruksverket har höjt "

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS
ANNONS

FAMILJ / FAMILY