måndag 1 mars 2021

Kalmar

15/1 18:41

"Oenighet om framtiden för Neikters magasin: ""Är ingen byggnad man flyttar"""

Som P4 Kalmar berättat tidigare planerar politiker i Emmaboda för att bygga bostäder och gymnasium vid det södra stationsområdet där Neikters magasin idag ligger - vilket innebär att magasinet behöver flyttas. Några som motsätter sig det är gruppen Magasi

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS
ANNONS

FAMILJ / FAMILY