onsdag 17 augusti 2022

Family

28/10 2021 02:00

Lågprismaten lika säker

Lågprismat innehåller lika mycket näring som normalprismat. Och det finns inte heller några skillnader när det gäller bekämpningsmedelsrester eller olika skadliga ämnen. Näringsinnehållet tycks inte ha försämrats under de senaste tio åren. Det visar Livsmedelsverkets undersökning Matkorgen 2010 där två olika matkorgar – en normalpriskorg och en lågpriskorg – har analyserats.

 – Vi har tittat på det som konsumenterna själva inte kan styra över – hur mycket näring och hur mycket skadliga ämnen som finns i maten. Och det är väldigt bra ur ett jämställdhetsperspektiv att vi inte ser några skillnader här, säger Anna Karin Lindroos, chef för Livsmedelsverkets livsmedelsdataenhet.

 Tidigare matkorgsundersökningar gjordes 2005 och 1999. Skillnaderna i näringsinnehåll jämfört med matkorgsundersökningarna från 1999 och 2005 är små. (FL-Net) 

Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS