onsdag 17 augusti 2022

Family

18/10 2021 02:00

EU-ja till svensk fisk

Nu har EU-kommissionen beslutat om Sveriges permanenta undantag från gränsvärdet för dioxin i fisk. Undantaget innebär att Sverige får fortsätta att sälja fisk som överskrider gränsvärdena på den svenska marknaden.
Vi har haft detta undantag sedan 2002 men nu blir det permanent. Det handlar om viss vildfångad fisk från Östersjöområdet, som lax, sill/strömming som är större än 17 cm, röding, öring och flodnejonöga.
Enligt EU-beslutet får den svenska fisken bara säljas i Sverige och Finland, som har samma undantag. Lax får dessutom säljas i Lettland.  (FL-Net)

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Kostrad/Rad-om-fisk/

"
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS