onsdag 17 augusti 2022

Family

8/10 2021 02:00

Ont om blåbär?

Det ser ut att bli dåligt med blåbär i år. Frostnätter under blomningen och torka under kartbildningen tycks få negativa konsekvenser på blåbärsskörden. Det var i alla fall vad Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekade på i sin blåbärsprognos för 2011 som blev offentlig för en månad sedan.
– Prognosen för Norrland visar att vi går mot det sämsta blåbärsåret sedan våra mätningar startade, sa  Ola Langvall, som sammanställt materialet från enheten för skoglig fältforskning vid SLU, när prognosen presenterades.
Men alla som varit ute i markerna de senaste veckorna har sett att det finns blåbär – tillräckligt för husbehov. Nu är det dags för sylt- och safttider.  (FL-Net)

http://www.slu.se/sv/fakulteter/s/om-fakulteten/institutioner/enheten-for-skoglig-faltforskning/miljoanalys/barprognoser/

"
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS