söndag 14 augusti 2022

Family

22/9 2021 02:00

Vill ändra dioxinregler

Idag är det tillåtet att sälja fisk som är fångad i Sverige och som innehåller dioxin över EU:s gränsväde. Detta eftersom Sverige har ett undantag när det gäller dioxinhalter i vildfångad lax, strömming/sill, röding, öring och rom från siklöja som är fångad i Östersjön, Vänern eller Vättern.
Livsmedelsverket skulle gärna se att detta undatag togs bort. ”Bedömningen är att det är bäst för folkhälsan om EU:s gränsvärde för dioxin i fisk gäller även i Sverige”, skriver man i en rapport.
– Dioxinhalterna är fortfarande höga i framför allt strömming från Norrlandskusten och i lax. Vår bedömning är därför att riskerna med ett undantag överstiger nyttan. Ett slopat undantag är därför mest fördelaktigt ur ett folkhälsoperspektiv säger Marie Aune, som har lett undersökningen på Livsmedelsverket. (FL-Net)

Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS