söndag 14 augusti 2022

Family

19/9 2021 02:00

Fräschare mat med mördande förpackningar

Snart kanske vi kan köpa mat i förpackningar som bokstavligen mördar bakterier. Amerikanska forskare har kommit på hur papper som beläggs med nanometerstora silverpartiklar kan bli emballage för mat och hålla bakterier borta, skriver Ny Teknik.
Det silverbehandlade pappret är speciellt bra på att döda bakterierna E.coli och S. aureus, två bakterier som orsakar matförgiftning. (FL-Net)

Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS