söndag 14 augusti 2022

Family

9/9 2021 02:00

Ovanliga skåningar

I Skåne och Blekinge väljer tre av tio anställda, 29 procent, att inte äta lagad mat till lunch. Skåningarnas och blekingarnas lunchvanor skiljer sig därmed markant från resten av landet, där bara 11 procent väljer bort lagad mat till lunch. Det visar en ny undersökning om anställdas matvanor från hälsoföretaget Previa.
– Oavsett om man äter en sallad eller lagad mat är det viktigt att få i sig en ordentlig lunch. Skillnaderna mellan olika delar av landet när det gäller lunchvanor kan delvis vara kulturellt betingade. Statistiken återspeglar troligen Skånes historiska band till Danmark, där man oftare äter en smörgås än lagad lunch mitt på dagen, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.
Undersökningen visar också att nära var tionde anställd, åtta procent, inte äter frukost. Sämst på att äta frukost är man i Norrbotten och Västmanland. Här väljer tolv procent bort dagens första mål. (FL-Net)

Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS