lördag 21 maj 2022

Business

21/1 00:00

Storägarna i Hoist Finance vill ha ny styrelse

Aktieägare som representerar mer än 10 procent av de utestående aktierna och rösterna i Hoist Finance AB (publ) har begärt att styrelsen ska kalla till extra bolagsstämma

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS