onsdag 20 oktober 2021

Business

20/9 17:00

FI förlänger riskviktsgolvet för svenska bolån

"Efter en lång period med låga kreditförluster på bolån finns en risk att bankernas interna modeller (IRK-modeller) inte säkerställer att bankerna håller tillräckligt med kapital, enligt FI. "

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS