torsdag 28 oktober 2021

Business

20/9 11:00

Regeringen fortsätter med expansiv finanspolitik 2022

"Regeringens expansiva finanspolitik planeras fortsätta in i 2022. Regeringen räknar med en tillväxt på 4,4 procent under 2021 och ett underskott på cirka 35 miljarder 2022 i samband med reformer om 74 miljarder kronor."

Läs mer här
Bookmark and Share
ANNONS
ANNONS